Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

Zarzadzenie nr 64/2019. pdf