Zapytanie ofertowe - Dotyczy: Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74, 75. 76 i 77 położonych w

Zapytanie ofertowe.pdf

Wzór umowy.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Uchwała VIII/74/19.pdf