Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność M i G Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychcza

Zarządzenie Nr 70/2019.pdf