Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 71/2019.pdf