Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020-2028

Zarządzenie Nr 72/19.pdf