Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań p

Zarządzenie Nr 79/2019.pdf