Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do dzierżawy z dnia 26 maja 2020r.

Wykaz.pdf