Postanowienie Nr 43/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Szamocin

Postanowienie Nr 43/2020.pdf