Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek 100/1, 101/3, 97/2, 99/1 położonych w Szamocinie

Wykaz.pdf