Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 120/17, 120/18, 120/19, 120/20, 120/121 w Szamocinie 262/2 w Heliodorowie, 98/2 w Szamoc

Wykaz.pdf