Protokół z dnia 11 września 2020 r. z VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Szamocinie

Protokół.pdf