Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury z dnia 27.10.2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10

Zarządzenie  Nr 9/2020.pdf

Wykaz.pdf