Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu z dnia 10 listopada 2020 r.

Wykaz.pdf