Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wydania decyzji - Budowa stałego lodowiska w Szamocinie, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 9

Obwieszczenie.doc