Zarządzenie Nr 122020 Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury z dnia 14.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej

Zarządzenie  Nr 122020.pdf