Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej położonej w Atanazynie działka nr 393

Atanazyn.pdf