Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Atanazynie działka nr 492/3

Ogłoszenie.pdf