Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie - Budowa stałego lodowiska w Szamocinie, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 965/1 i 964

Obwieszczenie.pdf