Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz.pdf