Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z dnia 3 marca 2021 r.

wykaz.pdf