Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu z dnia 29 kwietnia 2021 działka nr 71

Wykaz.pdf