Oświadczenie majątkowe za 2020 r- Romualda Nowak

Oświadczenie - Romualda Nowak.pdf