Decyzja Dyrektora RZGW w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szamocin na okres 3

Decyzja.pdf