Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Szamotach

Ogłoszenie.pdf