Wyniki głosowań XXIIsesji Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 16 września 2021 r.

Wyniki głosowań XXII sesji.pdf