Regulamin przyznawania stypendium naukowego i stypendium sportowego w Zespole Szkół w Szamocinie