Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej