Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza MiG Szamocin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok