Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Szamocinie przy ulicy Parkowej Ośrodek Przywodny nad jeziorem Siekiera

Zarządzenie.pdf

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości położonej w Szamocinie przy ulicy Parkowej Ośrodek Przywodny nad jeziorem Siekiera

Zarządzenie.pdf

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Atanazynie i oznaczonej geodezyjnie: 492/4 - Zarządzenie 6/2020

Ogłoszenie.pdf

Odwołanie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 14 lutego 2020 r. na godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Atan

Odwołanie.pdf

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Atanazynie i oznaczonej geodezyjnie: 492/4

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Szamocinie przy ul. Tartacznej i oznaczonej geodez

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamocinie przy ul. Tartacznej i oznaczonej

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Heliodorowie działka nr 262

ODWOŁANIE PRZETARGU !!!

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin, położonej w Szamocinie przy ul. Lipowej.

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat akwenu wodnego połozonego w Borowie oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 85

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o III przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości załącznik do Zarządzenia nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o III przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości załącznik do Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipie i oznaczonej geodezyjnie: nr 368/5

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na szprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej ul. Notecka oznacznej geodezyjnie nr 120/18

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na szprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych ul. Ogrodowa oznacznych geodezyjnie nr 189/5 i 190/5

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Szamocinie przy ul. Dworcowej oznaczonej geodezyjnie nr 819

Ogloszenie.pdf

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamocinie ul. Nowy Ludwikowiec oznaczonych geodezyjnie nr 591/9 i nr 591/6

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamocinie ul. Łączna oznaczonej geodezyjnie 116/4

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamocinie przy ul. Nowy Ludwikowiec oznaczonych geodezyjnie nr 591/13 i 591/16

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamocinie przy ul. 19 Stycznia 1 oznaczonych geodezyjnie nr 1162/27

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Szamocinie przy ul. Dworcowej oznaczonej geodezyjnie nr 819

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamocinie przy ul. Nowy Ludwikowiec oznaczonych geodezyjnie nr 591/9 i 591/6

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamocinie przy ul. Łącznej oznaczonych geodezyjnie nr 116/3 i nr 116/4

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres lat akwenu wodnego położonego w Borowie, oznaczonego numerem geodezyjnym 83

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamocinie oznaczonej geodezyjnie nr 965/3

Ogłoszenie.pdf