Dyrektor Zespołu

Adam Gierlikowski
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnej
Obsługi Oświaty
ul. Rynek 1
64-820 Szamocin
tel. 067 28 48 185