Dyrektor Zespołu

Romualda Nowak
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnej
Obsługi Oświaty
ul. Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
tel. 067 28 48 185