Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr  Irena Turowicz
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Plac Wolności 19
64-820 SZAMOCIN
 
tel. 067 28 49 138,  28 48 003  w. 26