Oświadczenia majątkowe pracowników MGOPS

Oświadczenie majątkowe za 2020 r - Małgorzata Kin

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2017 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2016 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2015 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2014 r - Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2013 r.-Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2012 r.-Aldona Sałek

Oswiadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2011 r.-Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2010 r.- Aldona Sałek

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majątkowe Aldony Sałek za 2009 rok

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie majatkowe za 2008 rok

Irena Turowicz.pdf

Aldona Sałek.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok - Aldona Sałek

Sałek.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Aldona Sałek