Sołectwo Lipia Góra

Sołectwo Lipia Góra

W skład sołectwa wchodzą wsie:
LIPIA  GÓRA, SOKOLEC
 
 
Sołtys
 
Robert Michalski