Sołectwo Nałęcza

Sołectwo Nałęcza

W skład sołectwa wchodzą wsie:
NAŁĘCZA, JÓZEFOWICE, KOSARZYN
 
 
Sołtys
 
Paweł Hajman