Sołectwo Nowy Dwór

Sołectwo Nowy Dwór

 
W skład sołectwa wchodzą wsie:
NOWY DWÓR, JÓZEFY
 
 
Sołtys
 
Andrzej Szczepara