Sołectwo Szamoty

Sołectwo Szamoty

W skład sołectwa wchodzą wsie:
SZAMOTY, BORÓWKI
 
 
Sołtys
 
Sylwia Ciszewska
Szamoty
64-820 SZAMOCIN
 
tel. 532 464 392