Dyrektor ZGKiM

Dyrektor Zakładu GKiM w Szamocinie

Michał Jędraszczak
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Plac Wolności 19
64-820 Szamocin
tel. 067 28 48 745, 067 28 48 003, wewn. 25