Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze

mgr  Małgorzata Rychert
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Władysława Reymonta
  w  Lipiej  Górze
 
Lipia  Góra  64
64-820  SZAMOCIN
tel. 067 28 33 610

e-mail: szkola@lipiagora.com

Powierzenie stanowiska dyrektora.pdf