Jesteś tutaj:   

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dl

Obwieszczenie.pdf

Uzgodnienia RDOŚ.pdf

Uzgodnienia Sanepid.pdf

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.doc

Formularz zgłaszania uwag.doc

Prognoza oddziaływania na środowisko.doc

Ogłoszenie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Ogłoszenie.pdf

Załącznik do Ogłoszenia.pdf

Wykaz zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wykaz.pdf