Zarządzenia 2004-2011

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 74/2011.pdf

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie Nr 73/2011.pdf

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.

Zarządzenie Nr 71/2011.pdf

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 69/2011.pdf

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 68/2011.pdf

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

Zarządzenie Nr 67/2011.pdf

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 66/2011.pdf

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 października 2011r. w sprawie odwołania Dyrektora Szamocińskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie Nr 65/2011.pdf

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011rok

Zarządzenie Nr 64/2011.pdf

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 października 2011 w sprawie zmian członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr 63/2011.pdf

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 62/2011.pdf

 

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2011 w sprawie zmian członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr 60/2011.pdf

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 września 2011 w sprawie Powołąnia Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polski

Zarządzenie Nr 59/2011.pdf

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wydorach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk

Zarządzenie Nr 58/2011.pdf

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011rok

Zarządzenie Nr 57/2011.pdf

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie umieszczania oraz wysokości opłat za gabloty i ogłoszenia reklamowe na obiektach i terenach ko

Zarządzenie Nr 56/2011.pdf

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem placów na terenach komunalnych należących do Gminy Szamo

Zarządzenie Nr 55/2011.pdf

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie Nr 54/2011.pdf

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję Tu mieszkam 2011"

Zarządzenie Nr 51/2011.pdf

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2011 roku oraz i

Zarządzenie Nr 53/2011.pdf

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011rok

Zarządzenie Nr 52/11,pdf

Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2011 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Zarządzenie Nr 48/11.pdf

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępoqwania egzaminacyjnego dla nauczycieli u

Zarządzenie Nr 47/11.pdf

Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Zarządzenie Nr 46/11.pdf

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołąnia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępoqwania egzaminacyjnego dla nauczycieli u

Zarządzenie Nr 45/11.pdf

Zarządzenie nr 43/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Zarządzenie nr 43/11.pdf

Zarządzenie nr 42/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 42/11.pdf

Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wnioskó o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynają

Zarzadzenie.pdf

Zarządzenie nr 40/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 40/11.pdf

Zarządzenie nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39/11.pdf

Zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jaktorowo w sprawie Statutu jednostki pomocnicze

Zarządzenie nr 38/11.pdf

Zarządzenie nr 37/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szamocin w sprawie Strategii Rozwoju Miast

Zarządzenie nr 37/11.pdf

Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia druków dotyczących rejestracji żłobków i klubów dzieciecych.

Zarządzenie Nr 36/11.pdf

Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i gminy szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 35/11.pdf

Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie działania Gminnego Zespołu Zarządzania Ktyzysowego

Zarządzenie Nr 34/11.pdf

Zarządzenie nr 33/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 maja 2011 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Zarządzenie nr 33/11.pdf

Zarządzenie nr 30/11 Burmistrza miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 30/11.pdf

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w sprawie przygotowania i zapewnienia działan

Zarządzenie Nr 32/2011.pdf

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 26/2011.pdf

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 24/2011.pdf

Zarządzenie nr 28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2011 rok

Zarządzenie nr 28/11.pdf

Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 22/11.pdf

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania i jednocześnie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 27/2011.pdf

Zarządzenie nr 23/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2010 rok

Zarządzenie nr 23/11.pdf

Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

 

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 21/2011.pdf

Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 20/2011.pdf

Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 18/11.pdf

Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w sprawie opracowania planu ewakuacji/przyjęc

Zarządzenie Nr 19/11.pdf

Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 17/11.pdf

Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 15/11.pdf

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiący

Zarządzenie Nr 14/2011.pdf

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 stycznia 2011 roku w sp

Zarządzenie Nr 13/2011.pdf

Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzec

Zarządzenie Nr 12/11.pdf

Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Zarządzenie Nr 10/11.pdf

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 9/2011.pdf

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z ty

Zarządzenie Nr 8/2011.pdf

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rz

Zarządzenie Nr 7/2011.pdf

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w ku

Zarządzenie Nr 6/2011.pdf

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie Nr 5/2011.pdf

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie Nr 4/2011.pdf

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie Nr 3/2011.pdf

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie Nr 2/2011.pdf

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 1/2011.pdf

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie Nr 65/2010.pdf

Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin - Szefa Obrony Cywilnejz dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej indeksowego i poza

Zarządzenie Nr 66/10.pdf

Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020

Zarządzenie Nr 57/10.pdf

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 63/2010.pdf

Zarządzenie nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie nr 62/2010.pdf

Zarządzenie nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołąnia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i

Zarządzenie nr 61/2010.pdf

Zarządzenie nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie nr 60/2010.pdf

Zarządzenie nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie nr 58/2010.pdf

Zarządzenie nr 59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 59/2010.pdf

Zarządzenie nr 55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Zarządzenie nr 55/2010.pdf

Zarządzenie nr 56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 56/2010.pdf

Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów

Zarządzenie nr 54/2010.pdf

Zarządzenie nr 53/2010 Burmistrza -Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 października 2010 roku w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie nr 53/2010.pdf

Zarządzenie nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 52/2010.pdf

Zarządzenie nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 51/2010.pdf

Zarządzenie nr 50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 50/2010.pdf

Zarządzenie nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 48/2010.pdf

Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2010 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

Zarządzenie nr 49/2010.pdf

Zarządzenie nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 września 2010 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 47/2010.pdf

Zarządzenie nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 46/2010.pdf

Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze półrocze 2010 r.

Zarządzenie nr 45/2010.pdf

Zarządzenie nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 44/2010.pdf

Zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta i Gminy Szamocin na czas zewnętrznego zagro

Zarządzenie nr 43/2010.pdf

Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza MiG Szamocin w czasie pokoju w razie wewnętrznego

Zarządzenie nr 41/2010.pdf

Zarządzenie nr 42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 42/2010.pdf

Zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego

Zarządzenie nr 40/2010.pdf

Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 39/2010.pdf

Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie nr 36/2010.pdf

Zarządzenie nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 37/2010.pdf

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 33/2010.pdf

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dofinansowania kosztów zadań zwiazanych z usuwaniem azbestu osobom fizycznym i wspól

Zarządzenie Nr 34/2010.pdf

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopien nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 35/2010.pdf

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian członkowsktwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 32/2010.pdf

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmian członkowsktwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 31/2010.pdf

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 29/2010.pdf

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczyn

Zarządzenie Nr 30/2010.pdf

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie opracowania planu ewakuacji/przyjęcia ludności.

Zarządzenie Nr 26/2010.pdf

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospoli

Zarządzenie Nr 28/2010.pdf

Zarządzenie nr 27/2010 z dnia 02 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Spisu Rolnego w 2010 roku

Zarządzenie nr 27/2010.pdf

Zarządzenie nr 25/2010 z dnia 27 maja 2010 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

Zarządzenie nr 25/2010.pdf

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian Budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie Nr 23/2010.pdf

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora

Zarządzenie Nr 22/2010.pdf

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie powołania Lidera gminy odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 21/2010.pdf

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołąnia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarz

Zarządzenie Nr 20/2010.pdf

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Zarządzenie Nr 18/2010.pdf

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie prognozy spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2010-2016

Zarządzenie Nr 19/2010.pdf

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok.

Zarządzenie 16/2010.pdf

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 02 kwietnia 2010 roku w sprawie procedury przygotowania i zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola dla których o

Zarządzenie Nr 15/2010.pdf

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 14/2010.pdf

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Szamocinie

Zarządzenie Nr 17/2010.pdf

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 24/2010.pdf

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

Zarządzenie Nr 12/2010.pdf

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 13/2010.pdf

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 10/2010.pdf

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2009 rok

Zarządzenie Nr 11/2010.pdf

Zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytu

Zarządzenie nr 8/2010.pdf

Zarządzenie nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie nr 6/2010.pdf

Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2010 rok

Zarządzenie nr 5/2010.pdf

Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie prognozy spłat długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2010-2016

Zarządzenie nr 9/2010.pdf

Zarządzenie nr 64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie prognozy spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2010-2016

Zarządzenie nr 64/2009.pdf

Zarządzenie nr 62/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie nr 62/2009.pdf

Zarządzenie nr 63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

Zarządzenie nr 63/2009.pdf

Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie nr 4/2010.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz.pdf

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie.pdf

Zarządzenie nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadania Miasta i Gminy Szamocin w za

Zarządzenie nr 3/2010.pdf

Zarządzenie nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadań własnych Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie nr 2/2010.pdf

Zarządzenie nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 1/2010.pdf

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących

Zarządzenie Nr 61/2009.pdf

Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 4 grudnia 2009 roku o planie finansowym zadań zleconychz zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 60/2009.pdf

Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 59/2009.pdf

Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 58/2009.pdf

Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela miano

Zarządzenie Nr 57/2009.pdf

Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie Nr 56/2009.pdf

Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w u

Zarządzenie Nr 55/2009.pdf

Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy szamocin na rok 2010

Zarządzenie Nr 54/2009.pdf

Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w ur

Zarządzenie Nr 53/2009.pdf

Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie Nr 52/2009.pdf

Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie Nr 52/2009.pdf

Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 października 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 50/2009.pdf

Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 49/2009.pdf

Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza M i G Szamocin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. informatyki w peł

Zarządzenie Nr 51/2009.pdf

Zarządzenie nr 48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w

Zarządzenie nr 48/2009.pdf

Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i G

Zarządzenie Nr 47/2009.pdf

Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2009 o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 46/2009.pdf

Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2009rok

Zarządzenie Nr 45/2009.pdf

Zarządzenie Nr 44 Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2009r

Zarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 43/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie Nr 43/2009.pdf

Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 42/2009.pdf

Zarządzenie Nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2009.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 41/2009.pdf

Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmi

Zarządzenie Nr 39/2009.pdf

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009 rok

Zarządzenie Nr 38/2009.pdf

Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

 Zarządzenie Nr 37/2009.pdf

Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lipca 2009 w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie

Zarządzenie Nr 36/2009.pdf

Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 35/2009.pdf

Załącznik Nr 1-Formularz.pdf

Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy szamocin na 2009rok

Zarządzenie Nr 34/2009.pdf

Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1 lipca 2009 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 33/2009.pdf

Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 czerwca 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 32/2009.pdf

Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wnosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynaj

Zarządzenie Nr 31/2009.pdf

Zarządzenie Nr 30/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009 rok

Zarządzenie Nr 30/2009.pdf

Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Zarządzenie Nr 29/2009.pdf

Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 28/2009.pdf

Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie powołąnia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz

Zarządzenie Nr 27/2009.pdf

Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zmiany członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 26/2009.pdf

Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego za

Zarządzenie Nr 25/2009.pdf

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 maja 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tyt

Zarządzenie nr 24/2009.pdf

Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 08 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie 20/2009.pdf

Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

Zarządzenie Nr 19/2009.pdf

Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie prognozy spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2009-2014

Zarządzenie Nr 17/2009.pdf

Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 02 marca 2009 roku o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania planu budżetowego Miasta i Gminy Szamocin za rok 2008

Zarządzenie Nr 16/2009.pdf

Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie nr 18/2009.pdf

Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu Komisji konkursowej ds oceny ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 13/2009.pdf

Zarządzenie nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin w

Zarządzenie Nr9/2009.pdf

Zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 8/2009.pdf

Załącznik-Wniosek.pdf

Zarządzenie nr 12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakres

Zarządzenie Nr 12/2009.pdf

Zarządzenie nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakres

Zarządzenie Nr 11/2009.pdf

Zarządzenie nr 10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizacje zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakres

Zarządzenie Nr 10/2009.pdf

Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian budrzetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009r.

Zarządzenie Nr 7/2009.pdf

Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 6/2009.pdf

Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2009.pdf

Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania dofinansowania ze srodkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i G

Zarządzenie Nr 4/2009.pdf

Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie okreśenia składu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr3.pdf

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr2.pdf

Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 stycznia 2009 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpiec

Zarządzenie Nr 1/2009.pdf

Zarządzenie nr 57/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2008r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie nr 55/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2008r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Zarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie nr 56/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie nr 54/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin-Szefa obrony cywilnej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji sprzętu obrony cywilnej indeksowanego i pozaind

Zarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gmi

Zarządzenie Nr53.pdf

Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 grudnia 2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zadządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie nr 50/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 50/2008.pdf

Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008

Zarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie nr 48/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Projekt budżetu 2009.pdf

Zarządzenie nr 44/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 03 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie nr 43/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie odwołania i jednocześnie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 43/2008.pdf

Zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy szamocin na rok 2008.

Zarzadzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie nr 40/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2008r o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Zarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie nr 39/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie nr 39.pdf

Zarządzenie nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2008r w sprawie odwołania i jednocześnie powołania komisji alkoholowej

Zarządzenie nr37.pdf

Zarządzenie nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2008r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 36.pdf

Zarządzenie nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 września 2008r w sprawie powołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie 35

Zarządzenie nr 34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2008r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Zarządzenie Nr34.pdf

Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28.08.2008r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie 33

Zarządzenie nr 32/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie nr 31/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2008r. o przyjeciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2008r.

Zarządzenie 31

Zarządzenie nr 30/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie 30

Zarządzenie Nr 29/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 lipca 2008 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2008

Zarzadzenie.pdf

Zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2008r.

Zarzadzenie_28.pdf

Zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie 28

Zarządzenie nr 26/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie 26

Zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie 25

Zarządzenie nr 24/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie 24

Zarządzenie nr 23/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2008r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przepro

Zarządzenie 23

Zarządzenie nr 22/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2008r. w sprawie obowiązkowego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.

Zarządzenie 22

Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.05.2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora Gminn

Zarządzenie 21

Zarządzenie Nr 20/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.

Zarządzenie 20

Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 maja 2008r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Zarządzenie 19

Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie 18

Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok

Zarzadzenie 15

Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2008r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Zarządzenie 14

Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 kwietnia 2008r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie 16

Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008rok.

Zarządzenie 13

Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 marca 2008r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2007r.

Zarządzenie 12

Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 marca 2008r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.

Zarządzenie 11

Zarządzenie Nr 10 BMiG Szamocin z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie regulaminu udzielenia dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym i w

Zarządzenie 10

Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie 9

Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2008r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoci

Zarządzenie 8

Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 18 lutego 2008r w sprawie regulaminu kontroli finansowej

Zarządzenie 7

Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej

Zarządzenie 6

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie kultury.

Zarządzenie 5

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania patologiom społ

Zarządzenie 4

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie działania na rzecz osób niepełno

Zarządzenie 3

Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie upowszechniania kultury fizyczne

Zarządzenie 2

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenie konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie 1

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 31grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie 74

Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

Zarządzenie 75

Zarządzenie nr 76/20007 z dnia 31 grudnia 2007r w sprawie prognozy spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2008-2014.

Zarządzenie 76

Zarządzenie nr 73/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Zarządzenie 73

Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie 72

Zarządzenie Nr 70/2007 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie 70

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 07.12.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

zarządzenie 69

Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz ustalenia

zarządznie 67

Zarządzenie Nr 68/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie 68

Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 23 listopada 2007r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

Zarządzenie 65

Zarządzenie Nr 66/2007 z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

zarządzenie 66

Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie 64

Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 15 listopada 2007roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiacych własność Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie 63

Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Szamocin na 2008 rok.

Zarządzenie 62

Zarządzenie Nr 61/2007z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i al

Zarządzenie 61

Zarządzenie Nr 60/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie 60

Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie59

Zarządzenie nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie.

Zarządzenie 58

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 02 listopada 2007 r. w sparwie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie 57

Zarządzenie Nr 56/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sparwie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie 56

Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 19 października 2007r. oplanie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

Zarządzenie 54

Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 26 października 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.

Zarządzenie 55

Zarządzenie Nr 53/2007 z dnia 8 października 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Zarządzenie 53

Zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 28 września 2007r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

Zarządzenie 50

Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007rok.

Zarządzenie 49

Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 5 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie 51

Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 01 października 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie 52

Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Zarządzenie 48

Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 21 września 2007r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Zarządzenie 47

Zarządzenie nr 46/2007 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

zarządzenie 46

Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoci

zarządzenie 45

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 7 września 2007 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

zarządzenie 44

Zarządzenie nr 43/2007 z dnia 03 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku gminy.

zarządzenie 43

Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2007 rok.

załącznik

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

załącznik

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2007 r.

załącznik

załącznik

załącznik

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie utalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własnośc Miasta i Gminy Szamocin

załącznik

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

załącznik

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

załącznik

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własnośc Miasta i Gminy Szamocin

załącznik

Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 02 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zalacznik1

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku.

zalacznik1

 

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Miasto i Gminę Szamocin, nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 508 położonej w Szamocinie

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 31 maja 2007 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 24 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin na majątek Gminy Szamocin nieruchomości gruntowej połozonej w Nadolniku - stanowiącej pas drogi

Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obowiązkowego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 08 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 21 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok

Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 1

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadamiania pracowników Urzędu MiG w Szamocinie oraz kierowników jednostek organizacyjnych o obowiązku przedłożenia oświadczenia d

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji do oceny ankiet z wyboru Patrona Miasta Szamocin

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 8 marca 2007 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w 2006 r.

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie działania na rzecz osób niepełn

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie kultury

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania patologiom spo

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie upowszechniania kultury fizyczn

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyboru Patrona Miasta

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin na majątek Gminy nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 129/2 położonej w Józefowic

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin nieruchomości gruntowych położonych w Szamocinie - stanowiących pasy dróg

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2007

Zarządzenie nr 56/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2005 z dnia 14.07.05 w sprawie wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych i systemu

Zarządzenie nr 75/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej indeksowego i poza indeksowego przekazanego w użytkowania Urzędowi Miasta i Gminy

Zarządzenie nr 74/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2006

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006.

Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich jednostkach pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 72/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku o prognozie spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2007 - 2014.

Zarządzenie nr 52/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ustalenia regulaminu organizacji pracy i trybu działania

Zarządzenie nr 71/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Miasta i Gminy Szamocin nieruchomości gruntowych stanowiących pas drogi oraz tereny zielone w Szamoci

Zarządzenie nr 70/2006 z dnia 13.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 69/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 66/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właś

Zarządzenie nr 67/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze do spraw świadczeń społecznych w Urzędzie Mi

Zarządzenie nr 65/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie

Zarządzenie nr 64/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie

Zarządzenie nr 63/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 62/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 61/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok

Zarządzenie nr 54/2006 z dnia 30 października 2006 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006

Zarządzenie nr 55/2006 z dnia 30 października 2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 59/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 60/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 58/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 53/2006 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2006 rok

Zarządzenie nr 57/2006 z dnia 02 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 50/2006 z dnia 29.09.2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2006

Zarządzenie nr 51/2006 z dnia 09 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 48/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2006 rok

Zarządzenie nr 49/2006 z dnia 29 września 2006 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006

Zarządzenie nr 47/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 46/2006 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 44/2006 z dnia 04 września 2006 r. o prognozie spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2006-2014

Zarządzenie nr 45/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 43/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 42/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy w I półroczu 2006 r.

Zarządzenie nr 41/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 30 czerwca 2006 o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 39 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006.

Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamoci na 2006 rok

Zarządzenie nr 35/2006 z dnia 29.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 32/2006 z dnia 09.06.2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2006

Zarządzenie nr 33/2006 r. z dnia 09.06.2006 r. w sprawie regulaminu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych podległych gminie

Zarządzenie nr 34/2006 z dnia 16.06.2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiacych własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 30/2006 z dnia 06.06.2006 r. w sprawie obowiązkowego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie

Zarządzenie nr 31/2006 z dnia 08.06.2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin oddanych w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 29/2006 z dnia 23.05.2006 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 16.05.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Szamocin położonych w Szamocinie, oddanych w użytkowanie

Zarządzenie nr 26/2006 z dnia 19.04.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 11.04.2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 31.03.2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2006

Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 31.03.2006 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006

Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 20.03.2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, stanowiących własnośc Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 10.03.2006 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w 2005 roku

Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 02.03.2006 r. w sprawie powołania Komisji do dokonywania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiace tajemnice słuzbowa

Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol

Zarządzenie nr 15/2006 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 14/2006 z dnia 21.02.2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 13/2006 z dnia 06.02.2006 r. w sprawie ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnego w Mieście i Gminie Szamocin

Zarządzenie nr 11/2006 z dnia 17.01.2006 r. w sprawie przekazania samochodu śmieciarki na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie

Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 16.01.2006 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin na majątek Gminy Szamocin nieruchomości lokalowej, części wspólnych i pomieszczeń przynależnych do

Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 02.01.2006 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2006

Zarządzenie nr 64/2005 z dnia 30.12.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 63/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 8/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006

Zarządzenie nr 62/2005 z dnia 30.12.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Zarządzenie nr 61/2005 z dnia 30.12.2005 o prognozie spłaty długu Miasta i Gminy Szamocin w latach 2006-2001

Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycj

Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania patologiom sp

Zarządzenie nr 5/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania patologiom sp

Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie kultury

Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie działania na rzecz osób niepeł

Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie upowszechniania kultury fizycz

Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 60/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 58/2005 z dnia 30.11.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Zarządzenie nr 57/2005 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 59/2005 z dnia 01.12.2005 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin na majątek Gminy Szamocin nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 251/1 położonej w Rac

Zarządzenie nr 56/2005 z dnia 21.11.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 54/2005 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 55/2005 z dnia 10.11.2005 r. w sprawie projektu Miasta i Gmniny Szamocin na 2006 rok

Zarządzenie nr 52/2005 z dnia 21.10.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gmniny Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 53/2005 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własmość Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 51/2005 z dnia 06.10.2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 50/2005 z dnia 05.10.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 48/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 49/2005 z dnia 30.09.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Zarządzenie nr 47/2005 z dnia 22.09.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 46/2005 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 paździe

Zzrządzenie nr 45/2005 z dnia 16.09.2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr 44/2004 z dnia 13.09.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 43/2004 z dnia 13.09.2005 r.o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2005

Zarządzenie nr 42/2005 z dnia 12.09.2005 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005 - 2010

Zarządzenie nr 41/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ustanowienia administratora bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych

Zarządzenie nr 40/2005 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

Zarządzenie nr 39/2005 z dnia 26.08.2005 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w I półroczu 2005 roku

Zarządzenie nr 38/2005 z dnia 5.09.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 35/2005 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2003 z dnia 17.09.2003 r. o wprowadzeniu zakładowego planu kont

Zarządzenie nr 37/2005 z dnia 05.08.2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursu pn. "tu żyję, tu mieszkam"

Zarządzenie nr 36/2005 z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 34/2005 z dnia 07.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 33/2005 z dnia 07.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Szam

Zarządzenie nr 32/2005 z dnia 01.07.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na rok 2005

Zarzadzenie nr 31/2005 z dnia 01.07.2005 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005 - 2010

Zarządzenie nr 30/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 29/2005 z dnia 20.06.2005 r. w sprawie powołania i odbioru inwestycji: "Budowa drogi gminnej i parkingu w Szamocinie ul. Hallera - ul. Wodna"

Zarządzenie nr 28/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Prrzedszkola Publicznego w Szamocinie

Zarządzenie nr 27/2005 z dnia 20.06.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2005

Zarządzenie nr 26/2005 z dnia 20.06.2005 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005-2010

Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 07.05.2005 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 1099/4 położonej w Szamocinie

Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 02.06.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 22/2005 z dnia 20.05.2005 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 21/2005 z dnia 16.05.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Zarządzenie nr 20/2005 z dnia 27.04.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 19/2005 z dnia 27.04.2005 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005-2010

Zarządzenie nr 18/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 17/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 16/2005 z dnia 08 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 15/2005 z dnia 08 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 14/2005 z dnia 02.03.2005 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 13/2005 z dnia 24.02.2005 o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na 2005 rok

Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 23.02.2005 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w 2004 roku

Zarządzenie nr 11/2005 z dnia 16.02.2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Szamocin

Zarządzenie nr 10/2005 z dnia 15.02.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny

Zarządzenie nr 9/2005 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście i gminie Szamocin

Zarządzenie nr 8/2005 z dnia 11.02.2005 r. w sprawie przejęcia w dzierżawę gruntu i budynku hydroforni stanowiącej majątek Spółdzielni Mieszkaniowej Właścicieli i Najemców w Szamocinie

Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Miasta i gminy Szamocin

Zarządzenie nr 6/2005 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Szamocin

Zarządzenie nr 5/2005 z dnia 23.01.2005 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej d/s oceny ofert na realizację zadań miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 4/2005 z dnia 23.01.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej d/s oceny ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 04.01.2005 r. o harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Szamocin na 2005 rok

Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 03.01.2005 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 03.01.2005 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2005

Zarządzenie nr 71/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 72/2004 z dnia 28.12.2004 r. o zmianie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2004

Zarządzenie nr 70/2004 z dnia 28.12.2004 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2005-2010

Zarządzenie nr 69/2004 z dnia 28.12.2004 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 68/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 67/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie promocji gminy poprzez kulturę

Zarządzenie nr 66/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dziec

Zarządzenie nr 65/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecz

Zarządzenie nr 64/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i Gminy Szamocin w zakresie działania na rzecz osób niepełnospr

Zarządzenie nr 63/2004 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Miasta i gminy Szamocin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i

Zarządzenie nr 62/2004 z dnia 07.12.2004 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 61/2004 z dnia 07.12.2004 r. o zmianie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2004

Zarządzenie nr 60/2004 z dnia 26.11.004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie nr 59/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie zmiany w regulaminie przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 58/2004 z dnia 15.11.2004 r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na rok 2005Uwaga: z uwagi na swoją obszerność załączniki do zarządzenia są do wglądu w wersji papierowej

Zarządzenie nr 57/2004 z dnia 26.10.2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenia nr: 52/2004, 53/2004, 54/2004, 55/2004 i 56/2004 z dnia 25.10.2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji realizowanych w ramach Programu SAPARD

Zarządzenie nr 51/2004 z dnia 20.10.2004 r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 13 czerwca 2004

Zarządzenie nr 50/2004 z dnia 07.10.004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie nr 49/2004 z dnia 30.09.2004 r. o zmianie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2004

Zarządzenie nr 48/2004 z dnia 30.09.2004 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 47/2004 z dnia 30.09.04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie nr 46/2004 z dnia 22.09.04 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin na 2004 rok

Zarządzenie nr 45/2004 z dnia 08.09.2004 r. w sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady MiG Szamocin zarządzinych

Zarządzenie nr 44/2004 z dnia 06 .09.04 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność MiG Szamocin

Zarządzenie nr 43/2004 z dnia 24.08.2004 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 42/2004 z dnia 24.08.2004 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2004

Zarządzenie nr 41/2004 z dnia 23.08.2004 r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szamocinie przy ul. Smolary, stanowiących własność Miasta

Zarządzenie nr 40/2004 z dnia 19.08.2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność MiG Szamocin działek pod drogi gminne w Szamocinie

Zarządzenie nr 39/2004 z dnia 13.08.2004 r. w sprawie prognozy spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2004 - 2010

Zarządzenie nr 38/2004 z dnia 11.08.2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w I półroczu 2004 roku

Z uwagi na swoją obszerność, załączniki do zarządzenia są do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin w rejestrze zarządzeń Burmistrza

Zarządzenie nr 37/04 z dnia 03.08.2004 r. w sprawie ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnego

Zarządzenie nr 36/2004 z dnia 23.07.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2004 r.

Zarządzenie nr 35/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 34/2004 z dnia 12.06.2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 12.07.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2004

Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 30.07.2004 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 30/2004 z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin na 2004 rok

Zarządzenie nr 29/04 z dnia 28.06.2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Miasta i Gminy Szamocin nieruchomości lokalowych położonych w Jaktorowie

Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 31.05.2004 r. w sparwie zmiany budzetu miasta i gminy Szamocin na 2004 r.

Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin

Zarządzenie nr 27/2004 z dnia 28.05.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 24.05.2004 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aldony Sałek do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 25/2004 z dnia 24.05.2004 r. w sparwie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dp wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie powołani Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 23/2004 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 13.05.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 21/2004 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin na 2004 rok

Zarządzenie nr 20/2004 z dnia 06.05.2004 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 19/04 z dnia 28.04.2004 r. o zmianie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2004

Zarządzenie nr 18/04 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 17/04 z dnia 19.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 16/04 z dnia 19.04.2004 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/3 położonej w Laskowie

Zarządzenie nr 15/04 z dnia 19.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 14/04 z dnia 16.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 13/04 z dnia 08.04.2004 r. o planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Zarządzenie nr 12/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umożliwiających wszystkim komitetom wyborczym umieszczanie swoich plakatów, jak również do zamieszczania wszelkich obw

Zarządzenie nr 10/04 z dnia 31.032004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin na 2004 r.

Zarządzenie nr 9/2004 z dn. 29.03.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 8/2004 z dn. 29.03.2004 r. o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2003 r.

Z uwagi na swoją obszerność treść dokumentu jest do wglądu w wersji papierowej w UMiG w Szamocinie, pokój nr 16 (biuro Sekretarza MiG). 

Zarządzenie nr 7/2004 z dn. 17.03.2004 r. w sprawie wykazu nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do nabycia prawa własności przez ich użytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 6/2004 z dn. 17.03.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 4/2004 z dn. 03.03.2004 r. o planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na rok 2004

Zarządzenie nr 5/2004 z dn. 08.03.2004 r. o prognozie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2004 - 2010

Zarządzenie nr 3/04 z dn. 03.03.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania Regulaminu Pracy

Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 26.02.2004 w sprawie ustanowienia pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych

Zarządzenia Burmistrza MiG od nr 30 do nr 46 (2003 r.)