Zarządzenia - 2013

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Zarządzenie Nr 50/2013.pdf

Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej z budżetu Miasta

Zarządzenie nr 51/2013.pdf

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za powierzchnie użytkowe zajęte pod działalność teatralną.

Zarządzenie Nr 49/2013.pdf

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem powierzchni użytkowych na teatralne sale widowiskowe.

Zarządzenie Nr 48/2013.pdf

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Zarządzenie Nr 47/2013.pdf

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 46/2013.pdf

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na rok 2014

Zarządzenie Nr 43/2013.pdf

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na rok 2014-2021

Zarządzenie Nr 42/2013.pdf

Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 44/2013.pdf

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/2013.pdf

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia zespołu projektow

Zarządzenie Nr 41/2013.pdf

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie Nr 39/2013.pdf

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 38/2013.pdf

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 37/2013.pdf

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr 36/2013.pdf

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 34/2013.pdf.

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 04 września 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej oraz ustaleniu jej regulaminu

Zarządzenie Nr 35/2013.pdf

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2013 roku oraz in

Zarządzenie Nr 33/2013.pdf

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznyc

Zarządzenie Nr 32/2013.pdf

Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 r.

Zarządzenie Nr 31/2013.pdf

Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr 30/2013.pdf

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora G

Zarządzenie Nr 26/2013.pdf

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję tu mieszkam 2013"

Zarządzenie Nr 25/2013.pdf

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 23/2013.pdf

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie Nr 24/2013.pdf

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

Zarządzenie Nr 22/2013.pdf

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipiej Górze.

Zarządzenie Nr 17/2013.pdf

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie

Zarządzenie Nr 20/2013.pdf

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013 - 2020

Zarządzenie Nr 21/2013.pdf

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego o

Zarządzenie Nr 19/2013.pdf

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 18/2013.pdf

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy sporządzaniu oceny pracy dyrektora placówki oświatowej.

Zarządzenie Nr 7/2013.pdf

Zarządzenie Nr 1/2013.pdf

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 16/2013.pdf

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 15/2013.pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 14/2013.pdf

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szam

Zarządzenie Nr 13/2013.pdf

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 10/2013.pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie Nr 11/2013.pdf

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 8/2013.pdf

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań pub

Zarządzenie Nr 9/2013.pdf

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 6/2013.pdf

Zarządzenie Nr 5 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie dz

Zarządzenie Nr  5 / 2013.pdf

Zarządzenie Nr 4 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie p

Zarządzenie Nr  4 / 2013.pdf

Zarządzenie Nr 3 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie

Zarządzenie Nr  3 / 2013.pdf

Zarządzenie Nr 2 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr  2 / 2013.pdf