Zarządzenia - 2015

Zarządzenie nr 60/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 60/15.pdf

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań pub

Zarządzenie nr 59/2015.pdf

Zarządzenie nr 58/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 58/15.pdf

Zarządzenie nr 57/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie nr 57/15 .pdf

Zarządzenie nr 56/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 56/15.pdf

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2016 roku

Zarządzenie nr 55/15.pdf

Zarządzenie nr 54/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Zarządzenie nr 54/15.pdf

Zarządzenie nr 53/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 listopada w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Zarządzenie nr 53/15.pdf

Zarządzenie nr 52/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 52/15.pdf

Zarządzenie nr 51 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Sz

Zarządzenie nr 51 / 2015.pdf

Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gmin

Zarządzenie nr 50/2015.pdf

Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 października 2015 roku w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w Zarządzeniu nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamoci

Zarządzenie nr 49/2015.pdf

Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu

Zarządzenie nr 48/2015.pdf

Zarządzenie nr 46/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 46/15.pdf

Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w

Zarządzenie nr 47/2015.pdf

Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2015 r. oraz in

Zarządzenie nr 41/2015.pdf

Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4 w Józefowicach w referendum ogólnokrajowym

Zarządzenie nr 42/2015.pdf

Zarządzenie nr 14/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 14/15.pdf

Zarządzenie nr 37/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 37/15.pdf

Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komit

Zarządzenie nr 45/2015.pdf

Zarządzenie nr 44/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 44/15.pdf

Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 43/15.pdf

Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2

Zarządzenie nr 40/2015.pdf

Zarządzenie nr 39/2015.pdf

Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 38/2015.pdf

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktyczn

Zarządzenie nr 36/2015.pdf

Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 35/2015.pdf

Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 34/2015.pdf

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 33/2015.pdf

Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora

Zarządzenie nr 32/2015.pdf

Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na dyrektora

Zarządzenie nr 31/2015.pdf

Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podm

Zarządzenie nr 30/2015.pdf

Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu " Tu żyję tu mieszkam 2015".

Zarządzenie nr 29/2015.pdf

Zarządzenie nr 28/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 28/2015.pdf

Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciel

Zarządzenie nr 27/2015.pdf

Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciel

Zarządzenie nr 26/2015.pdf

Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 21/2015.pdf

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipiej Górze

Zarządzenie nr 24/2015.pdf

Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Szamocinie

Zarządzenie nr 23/2015.pdf

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 25/2015.pdf

Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do zb

Zarządzenie nr 22/2015.pdf

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 20/2015.pdf

Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 16/2015.pdf

Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022

Zarządzenie nr 19/2015.pdf

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 18/2015.pdf

Zarządzenie nr 17/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany członka Obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Szamocinie celem przeprowadzenia ponownego głosowania

Zarządzenie nr 17/15.pdf

Zarządzenie nr 15/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wybor

Zarządzenie nr 15/15.pdf

 

Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie NR 12/2015.pdf

Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 kwietnia 2015 rokuw sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolite

Zarządzenie Nr 9/2015.pdf

Zarządzenie nr 13/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany członka Obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Józefowicach celem przeprowadzenia wyborów Prezyd

Zarządzenie nr 13/15.pdf

Zarządzenie nr 11/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rze

Zarządzenie nr 11/15.pdf

Zarządzenie nr 10/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej P

Zarządzenie nr 10/15.pdf

Zarządzenie nr 8/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok.

Zarządzenie nr 8/2015.pdf

Zarządzenie nr 1/2015.pdf

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2014 rok

Zarządzenie nr 6/2015.pdf

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

Zarządzenie nr 7/2015.pdf

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 5/2015.pdf

Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia12 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 4/2015.pdf

Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Zarządzenie nr 3/2015.pdf

Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie nr 2/2015.pdf