Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 41/2016.pdf