Zarządzenia - 2017

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 46/2017.pdf

Zarządzenie nr 45A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 45A/2017.pdf

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 44/2017.pdf

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań p

Zarządzenie Nr 45/2017.pdf

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącyc

Zarządzenie Nr 43/2017.pdf

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 42/2017.pdf

Zarządzenie Nr 40 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie  Nr 40 / 2017.pdf

Zarządzenie Nr 39/ 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie  Nr 39/ 2017.pdf

Zarządzenie Nr 38 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  38 / 2017.pdf

Zarządzenie Nr 37 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2018 ro

Zarządzenie Nr  37 / 2017.pdf

Zarządzenie nr 41/2017. pdf

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji sekretarza Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 36/2017.pdf

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany rgulaminu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 35/2017.pdf

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 r.

Zarządzenie nr 34/2017.pdf

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026 r.

Zarządzenie nr 33/2017.pdf

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 32/2017.pdf

Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 31/2017.pdf

Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 30/2017.pdf

Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r

Zarządzenie nr 29/2017.pdf

Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 25/2017.pdf

Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie nr 28/2017.pdf

Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do nadzoru nad głosowaniem w ramach Funduszu Obywatelskiego na 2018 rok.

Zarządzenie nr 27/2017.pdf

Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie nr 26/2017.pdf

Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2017 r. oraz info

Zarządzenie nr 24/2017.pdf

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 23/2017.pdf

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 22/2017.pdf

Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli

Zarządzenie nr 21/2017.pdf

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję tu mieszkam 2017"

Zarządzenie nr 20/2017.pdf

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 19/2017.pdf

Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 18/2017.pdf

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 do 31 Sier

Zarządzenie nr 17/2017.pdf

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 15/2017.pdf

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta i Gminy Sza

Zarządzenie nr 16/2017.pdf

Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 14/2017.pdf

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Szamociński

Zarządzenie nr 13/2017.pdf

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 12/2017.pdf

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2017 r.

Zarządzenie nr 11/2017.pdf

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 10/2017.pdf

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 9/2017.pdf

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2016 r.

Zarządzenie nr 8/2017.pdf

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w t

Zarządzenie nr 7/2017.pdf

Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 6/2017.pdf

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin Macieja Nowaka

Zarządzenie nr 5/2017.pdf

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 4/2017.pdf

Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 3/2017.pdf

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 r.

Zarządzenie nr 2/2017.pdf

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytuł

Zarządzenie nr 1/2017.pdf