Zarządzenia - 2020

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 13/21.pdf

Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Szamocin.

Zarządzenie Nr 58/20.pdf

Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 47/20.pdf

Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 57/20.pdf

Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Zarządzenie Nr 56/20.pdf

Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i wody położone na terenie Miasta i Gmi

Zarządzenie Nr 55 /20.pdf

Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Miasta Szamocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 53 /20.pdf

Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 49/20.pdf

Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Zarządzenie Nr 52/20.pdf

Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych w

Zarządzenie Nr 51/20.pdf

Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Miasta Szamocin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 50/20.pdf

Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Miasta Szamocin z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 48/20.pdf

Zarządzenie Nr 46A/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Zarządzenie Nr 46A/20.pdf

Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Szamocin n

Zarządzenie Nr 46/20.pdf

Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 45/20.pdf

Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publi

Zarządzenie Nr 44/20.pdf

Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrz Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Program współpracy Miasta i Gminy Sz

Zarządzenie Nr 43/20.pdf

Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie Nr 42/20.pdf

Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmiany składu osobowego powołanych Zespołów Problemowych Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania

 Zarządzenie Nr 41/20.pdf

Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie : zmiany składu osobowego powołanych Zespołów Problemowych Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania

Zarządzenie Nr 40/20.pdf

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrz Miasta I Gminy Szamocin z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 39/2020.pdf

Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu

Zarządzenie Nr 38/20.pdf

Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/20.pdf

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 36/2020.pdf

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika MGOPS Pani Małgorzaty Kin do wydawania decyzji administracyjny

Zarządzenie Nr 35/2020.pdf

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 34/2020.pdf

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 33/2020.pdf

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 32/2020.pdf

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własn

Zarządzenie Nr 31/2020.pdf

Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 lipca 2020 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj

Zarządzenie Nr 30/20.pdf

Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 lipca 2020 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj

Zarządzenie Nr 29/20.pdf

Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 lipca 2020 w sprawie powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj

Zarządzenie Nr 28/20.pdf

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji do nadzoru nad głosowaniem w ramach funduszu obywatelskiego na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 27/2020.pdf

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Tu żyję tu mieszkam 2020"

Zarządzenie Nr 26/2020.pdf

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 25/2020.pdf

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds gospodarowania odpadami".

Zarządzenie Nr 24/2020.pdf

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028

Zarządzenie Nr 23/2020.pdf

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 22\2020.pdf

Zarządzenie Nr 21A/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych n

Zarządzenie Nr 21A/2020.pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28

Zarządzenie Nr 21/2020.pdf

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie r

Zarządzenie Nr 20/2020.pdf

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2020.pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Zarządzenie Nr 19/2020.pdf

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 17/2020.pdf

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 16/2020.pdf

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/2020.pdf

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierani

Zarządzenie Nr 14/2020.pdf

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 13/2020.pdf

Zarzadzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 12/2020.pdf

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych

Zarządzenie Nr 11/2020.pdf

Załącznik-oferta.pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych

Zarządzenie Nr 10/2020.pdf

Załącznik-oferta.pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin realizowanych

Zarządzenie Nr 9/2020.pdf

Załącznik-oferta.pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Zarządzenie Nr 8/2020.pdf

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

Zarządzenie nr 7/2020.pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Szamocin

Zarządzenie Nr 3/2020.pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 stycznia 2020 r w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowane

Zarządzenie Nr 6/2020.pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w

Zarządzenie Nr  5/2020.pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowa

Zarządzenie Nr 4/2020.pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w spra

Zarządzenie Nr 2/2020.pdf

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „ds. kadrowych” w Urzędzie Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 1/2020.pdf