Zarządzenia - 2021

Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania i składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 12/21.pdf

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 11/21.pdf

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Szamocin.

Zarządzenie Nr 10/21.pdf

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 9/21.pdf

Zarządzenie Nr 8/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2020r.

Zarządzenie Nr 8/21.pdf

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/21.pdf

Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu

Zarządzenie Nr 6/21.pdf

Zarządzenie Nr 5/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w t

Zarządzenie Nr 5/21.pdf

Zarządzenie Nr 3/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Zarządzenie Nr 3/21.pdf

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 23 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mi

 Zarządzenie Nr 2/21.pdf

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrz Miasta I Gminy Szamocin z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 1/21.pdf