Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Szamocinie

Odpowiedź na Interpelację dot. remontów świetlicy wiejskiej w Heliodorowie

Odpowiedź.pdf

Odpowiedź na Interpelację dot. możliwości i terminu utwardzenia drogi gruntowej oraz oświetlenia dgogi gminnej we wsi Atanazyn

Odpowiedź.pdf

Interpelacja dot. możliwości i terminu wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Heliodorowo

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf

Interpelacja dot. możliwości i terminu wykonania utwardzenia części pasa drogowego przyległego do przejścia dla pieszych stanowiącego naturalna drogę dojścia do chodnika ( plac zabaw ul. Marc

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf