Oświadczenia radnych o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe radnych za 2020 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Paweł Hajman
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

Oświadczenie majątkowe radnych za 2019 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Paweł Hajman
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

Oświadczenie majątkowe radnych za 2018 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

16. Paweł Hajman

Oświadczenia Radnych za 2017 rok na koniec kadencji.

1. Danuta Teresa Polichońska
2. Jan Stelter
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Natalia Maria Latańska
6. Karol Nowak
7. Katarzyna Anna Świerczyńska
8. Leszek Korpal
9. Waldemar Semrau
10. Bernard Henryk Michalski
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Wojciech Nalewalski
14. Krystyna Bednarska
15. Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenie majątkowe radnych za 2017 r.

1. Danuta Teresa Polichońska
2. Jan Stelter
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Natalia Maria Latańska
6. Karol Nowak
7. Katarzyna Anna Świerczyńska
8. Leszek Korpal
9. Waldemar Semrau
10. Bernard Henryk Michalski
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Wojciech Nalewalski
14. Krystyna Bednarska
15. Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok

1. Danuta Teresa Polichońska
2. Jan Stelter
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Natalia Maria Latańska
6. Karol Nowak
7. Katarzyna Anna Świerczyńska
8. Leszek Korpal
9. Waldemar Semrau
10. Bernard Henryk Michalski
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Wojciech Nalewalski
14. Krystyna Bednarska
15. Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok

1. Danuta Teresa Polichońska
2. Jan Stelter
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Natalia Maria Latańska
6. Karol Nowak
7. Katarzyna Anna Świerczyńska
8. Leszek Korpal
9. Waldemar Semrau
10. Bernard Henryk Michalski
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Wojciech Nalewalski
14. Krystyna Bednarska
15. Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok

1. Danuta Teresa Polichońska
2. Jan Stelter
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Natalia Maria Dąbek
6. Karol Nowak
7. Katarzyna Anna Świerczyńska
8. Leszek Korpal
9. Waldemar Semrau
10. Bernard Henryk Michalski
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Wojciech Nalewalski
14. Krystyna Bednarska
15. Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenia majątkowe radnych pierwsze kadencja 2014-2018

1.Danuta Teresa Polichońska
2.Jan Stelter
3.Jarosław Woźniczka
4.Sławomir Adam Wołowicz
5.Natalia Maria Dąbek
6.Karol Nowak
7.Katarzyna Anna Świerczyńska
8.Leszek Korpal
9.Waldemar Semrau
10.Bernard Henryk Michalski
11.Sebastian Łosin
12.Jarosław Kołak
13.Wojciech Nalewalski
14.Krystyna Bednarska
15.Zygmunt Gidaszewski

Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok

Markiewicz Leszek.pdf 

Jabłoński Tomasz.pdf

Wiora Sylwia.pdf

Gierlikowski Paweł.pdf

Korpal Leszek.pdf

Burzyńska Ewa.pdf

Rybarczyk Sławomir.pdf

Heimann Ireneusz.pdf

Łosin Sebastian.pdf

Nowak Karol.pdf

Polichońska Danuta.pdf

Stefaniak Michał.pdf

Stelter Jan.pdf

Troczyński Jan.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok

Markiewicz Leszek.pdf 

Jabłoński Tomasz.pdf

Wiora Sylwia.pdf

Gierlikowski Paweł.pdf

Korpal Leszek.pdf

Burzyńska Ewa.pdf

Rybarczyk Sławomir.pdf

Heimann Ireneusz.pdf

Łosin Sebastian.pdf

Nowak Karol.pdf

Polichońska Danuta.pdf

Stefaniak Michał.pdf

Stelter Jan.pdf

Troczyński Jan.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok

Markiewicz Leszek.pdf 

Jabłoński Tomasz.pdf

Wiora Sylwia.pdf

Gierlikowski Paweł.pdf

Korpal Leszek.pdf

Burzyńska Ewa.pdf

Rybarczyk Sławomir.pdf

Heimann Ireneusz.pdf

Łosin Sebastian.pdf

Nowak Karol.pdf

Polichońska Danuta.pdf

Stefaniak Michał.pdf

Stelter Jan.pdf

Troczyński Jan.pdf

Oświadczenia radnych z a 2010 rok

Markiewicz Leszek.pdf 

Szychowiak Krzysztof.pdf

Wiora Sylwia.pdf

Gierlikowski Paweł.pdf

Korpal Leszek.pdf

Burzyńska Ewa.pdf

Rybarczyk Sławomir.pdf

Heimann Ireneusz.pdf

Łosin Sebastian.pdf

Nowak Karol.pdf

Polichońska Danuta.pdf

Stefaniak Michał.pdf

Stelter Jan.pdf

Troczyński Jan.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok

Markiewicz Leszek.pdf

Nowak Marcin.pdf

Rybarczyk Sławomir.pdf

Szychowiak Krzysztof.pdf

Wiora Sylwia.pdf

Gierlikowski Paweł.pdf

Korpal Leszek.pdf

Burzyńska Ewa.pdf

Heimann Ireneusz.pdf

Łosin Sebastian.pdf

Nowak Karol.pdf

Polichońska Danuta.pdf

Stefaniak Michał.pdf

Stelter Jan.pdf

Troczyński Jan.pdf

Oświadczenie majatkowe radnych za rok 2009

Borucka.pdf

Borzych.pdf

Brzoza.pdf

Kolander.pdf

Markiewicz.pdf

Michalski.pdf

Nowak.pdf

Pilarz.pdf

Rybarczyk.pdf

Szychowiak.pdf

Wiora.pdf

Gierlikowski.pdf

Kędziora.pdf

Korpal.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok

Borucka.pdf

Borzych.pdf

Brzoza.pdf

Kolander.pdf

Markiewicz.pdf

Michalski.pdf

Nowak.pdf

Pilarz.pdf

Rybarczyk.pdf

Szychowiak.pdf

Wiora.pdf

Gierlikowski.pdf

Kędziora.pdf

Korpal.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2007rok

Borucka.pdf

Borzych.pdf

Brzoza.pdf

Kolander.pdf

Markiewicz.pdf

Michalski.pdf

Nowak.pdf

Pilarz.pdf

Rybarczyk.pdf

Szychowiak.pdf

Wiora.pdf

Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok

Oświadczenia majątkowe radnych składane w terminie 30 dni od złożenia ślubowania

Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 m-ce przed upływem kadencji - art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym

Oświadczenia majątkowe radnych za 2005 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2004 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2003 rok