Oświadczenia radnych o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe radnych za 2020 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Paweł Hajman
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

Oświadczenie majątkowe radnych za 2019 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Paweł Hajman
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

Oświadczenie majątkowe radnych za 2018 r.

1. Andrzej Szwed
2.Kamil Gidaszewski
3. Jarosław Woźniczka
4. Sławomir Adam Wołowicz
5. Angelika Grucholc
6. Karol Nowak
7. Andrzej Wiklandt
8. Leszek Korpal
9. Katarzyna Latosińska
10. Rafał Wiora
11. Sebastian Łosin
12. Jarosław Kołak
13. Sławomir Rybarczyk
14. Krystyna Bednarska
15. Michał Stelter

16. Paweł Hajman