Protokół z IV sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 26 marca 2015r. o godz. 17:00 w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

Protokół-IV2015.pdf