Protokół z V sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 7 maja 2015r. o godz. 17:00 w Szamocińskim Ośrodku Kultury, ul. 19 Stycznia 29b w Szamocinie

Protokół-V2015.pdf